Programi Evropske unije jačaju saradnju BiH i EU

Organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine sve aktivnije učestvuju u dostupnim Programima Evropske unije, čime omogućuju unapređenje saradnje i jačanja sektora kulture, obrazovanja, istraživanja i inovacija, poduzetništva i mnogih drugih. U cilju predstavljanja mogućnosti za bolji rast države kroz EU programe, Info centar Evropske unije, u saradnji sa Deskom Kreativna Evropa BiH te ministarstvima pravde i civilnih poslova Bosne i Hercegovine, organizovao je info dane „Od ideje do cilja“ u Banjaluci, Mostaru, Tuzli i Sarajevu.

„Programi Evropske unije obuhvataju mnoge sektore, uključujući obrazovanje, kulturu, istraživanje i demokratske procese, sve veoma važne politike Evropske unije. Programi nastoje izgraditi i ojačati kapacitete organizacija i ponuditi dodatna sredstva za ideje koje osnažuju BiH. Veoma je važno da BiH, kao potencijalni kandidat za članstvo ima priliku koristiti ove Programe, koji su u početku bili dostupni samo zemljama članicama Unije. Velika je prilika da se dobiju dodatna sredstva, pored sredstava na koja se Evropska unija već obavezala i da se promoviše saradnja, kroz projekte u saradnji sa zemljama članicama,“ rekao je Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Predstavljanjem Programa EU: Kreativna Evropa, Evropa za građane i Horizont 2020, nacionalne kontakt tačke programa, Aida Kalender, Goran Kučera i Dalibor Drljača naglasili su značaj kvalitetne pripreme za proces apliciranja kako bi organizacije i institucije iz BiH bile spremne i konkuretne na pozivima za projekte u okviru programa. Govornici su istakli da su već postignuti značajni rezultati, ali da postoje brojne mogućnosti, posebice imajući u vidu novi ciklus finansiranja za period od 2021. do 2027. godine, tokom kojeg je planirano uvećanje budžeta programa Evropske unije.

„Kako bi učestvovala, BiH treba potpisati Memorandum o razumijevanju i platiti godišnju članarinu, koja se djelomično finansira iz IPA programa. Veoma je važno da BiH na vrijeme potpiše Memorandum za naredni ciklus kako bi se odobreni projekti neometano provodili i kako bi se povuklo više sredstava. Kulturnom sektoru je veoma važno učešće u programu Kreativna Evropa, to je naš prozor u svijet kulture,“ istakla je Kalender.

Učešćem u Programima, Bosna i Hercegovina je dobila priliku da se upozna sa politikama Evropske unije, radom evropskih institucija, zakonima i njihovoj primjeni u praksi. Učešće u Programima i naučene lekcije pokazale su se veoma korisnima za zemlje kandidate i potencijalne kandidate kao priprema za korištenje dostupnih sredstava Evropske unije.

Za više informacija o programima Evropske unije: https://bit.ly/2OiM06W